Žiadosť o členstvo

Požiadať o členstvo môže fyzická aj právnická osoba a to aj elektronickou formou, vyplnením dotazníka nižšie.
Členský príspevok pre rok 2019 je 40€ a platí výlučne pre rok 2019.