Žiadosť o členstvo

Požiadať o členstvo môže fyzická aj právnická osoba a to aj elektronickou formou, vyplnením dotazníka nižšie.
Členský príspevok pre rok 2017 je 35€ a platí výlučne pre rok 2017.

Kontaktujte nás