Naše údaje

Názov:  STRELECKÝ KLUB BRATISLAVA

Právna forma:  občianske združenie
IČO:  50089463
Sídlo:  Nad lúčkami 55, 84105, Bratislava, Slovensko
Banka:  Tatra banka, a.s.
IBAN:  SK35 1100 0000 0029 4103 2599
SWIFT:  TATRSKBX