O nás

STRELECKÝ KLUB BRATISLAVA združuje fyzické a právnické osoby za účelom rozvoja streleckých zručností členov s ohľadom na ich potreby a zameranie.

STRELECKÝ KLUB BRATISLAVA je občianskym združením riadne registrovaným Ministerstvom Vnútra SR s prideleným identifikačným číslom IČO a daňovým identifikačným číslom DIČ.